Az ADOPT vizsgálati célja Az UKPDS vizsgálat eredményei az inzulinérzékenység és a vércukorszint csökkentése.

Bejelentkezés  |  Regisztráció  | 2018. December 13. Csütörtök - Luca
Hirdetés
| Szerző: Dr. Ács Tamás Szent Imre Kórház

Az ADOPT (A Diabetes Outcome Progression Trial) eredményei, avagy a monoterápiában alkalmazott orális antidiabetikumok hatékonysága

A magas  és korai kardiovascularis (CV) halálozás egyik jól ismert oka a 2. típusú diabetes (2DM) világszerte az ötödik leggyakoribb halálok. Jelenleg a felnőtt lakosság  kb 6%-át érinti a betegség, prevalenciája  növekszik (kb. 19000 új beteg naponta), becslések szerint világszerte kb. 300 millió cukorbeteg lesz 2025-re. A 2DM incidenciájának csökkentése, a már kialakult betegség optimális kezelése nemcsak társadalmi, egészségpolitikai feladat, hanem komoly gazdasági teher is. A betegség önmagában (a szövődmények említése nélkül) progresszív, amelyben egyszerre van jelen az inzulinérzékenység csökkenése és a pancreas inzulin termelő képességének fokozatos kimerülése.

Hirdetés
Az ADOPT (A  Diabetes Outcome Progression Trial)

 

Ha már cukorbeteg vagy, olvasd el, mit tehetsz állapotod
kezelésére: A kettes típusú cukorbetegség kezelése

 

 

Hirdetés

Az UKPDS vizsgálat eredményei

 

A UKPDS vizsgálat igazolta, hogy az anyagcsere kontrollt jelző HbA1c érték elérése orális antidiabetikus monoterápiával változó hosszúságú, átmeneti ideig sikeres, a kombinált kezelés illetve az inzulin terápia szükségessége idő kérdése. A tiazolidindionok  (TZD) elsősorban inzulinérzékenyítőként (insulin sensitiser) ismertek, amelyek a célszövetekben (izom-, máj-, zsírszövet) úgy fokozzák az inzulinérzékenységet, hogy a vércukorszint csökkenése mellett a plazma inzulinszintje is csökken. A DREAM vizsgálat szerint a 2DM kialakulása késleltethető az IFG/IGT (magas éhgyomri vércukorszint és/vagy csökkent glukóztolerancia) egyének eseteiben a TZD-k közé tartozó rosiglitazonnal.

 

Kapcsolódó fórum téma: Kell-e nekem már az inzulin? Szóljon hozzá Ön is!

 

Az ADOPT vizsgálati célja

 

Az ADOPT vizsgálati célja annak megállapítása volt, hogy kezdő és monoterápiában alkalmazott rosiglitazonnak milyen terápiás effektusa van  más kezdő és monoterápiában adott orális antidiabetikummal: metformin illetve glibenclamiddal szemben. Más megfogalmazásban: mennyi idő múlva válik elégtelenné a monoterápia az egyes gyógyszerek alkalmazása során.

 

Az ADOPT vizsgálat kiterjedése

A vizsgálatba 30-75 év közötti, korábban gyógyszert nem szedő, legfeljebb három éven belül diagnosztizált  2DM (éhgyomri vc érték 7.0-10,0 mmol/l) betegek kerültek be. Kizárási kritérium volt  májbetegség, veseelégtelenség, korábbi laktát acidozis, kontrollálatlan hypertonia, instabil vagy  súlyosnak minősített angina, NYHA I-IV funkcionális stádiumba tartozó szívelégtelenség.

 

Az ADOPT vizsgálat elsődleges végpontja

 

A vizsgálat elsődleges végpontja a monoterápia elégtelenség eléréséig eltelt idő volt.

A monoterápia elégtelenségét akkor állapították meg, ha a protokoll által előírt, és a beteg által is tolerált maximális dózisú  – legalább hat hetes –  monoterápia után két egymást követő vizsgálati időpontban az éhgyomri vércukor érték >10.0mmol/l volt.

 

Az ADOPT vizsgálat másodlagos végpontja

 

Az előre meghatározott másodlagos végpontok az éhgyomri vércukorszint és a glikált haemoglobin értéke, az inzulinérzékenység és a beta sejt-funkció voltak.

Az ADOPT  15 országban 488 helyen kettős vak, randomizált, aktív kontrollos prospektív vizsgálat volt átlagosan 4 év követési idővel. A rosiglitazon ágon 1456, a metformin ágon 1454, a glibeclamid ágon 1441 beteg vett részt. A   terápiás cél az éhgyomri vércukorszint 7,8mmol/l alá történő csökkentése volt. Ennek érdekében az első vizsgálati évben 2 havonként, később 3 havonként ambulanter kontollálták a betegeket és szükség szerint emelték a gyógyszeradagot a tolerálható maximális dózisig. A dózist csökkenteni is lehetett, ha nem kívánatos esemény ezt indokolta. 

A rosiglitazon (Avandia – GlaxoSmithKline) kezdő dózis 4mg, maximalis dózis 2x4mg,

A metformin (Glucophage-Bristol-Myers Squibb) kezdő dózis 500mg, maximális dózis 2x1g,

A glibenclamid (Micronase-Pfizer) kezdő dózisa 2,5mg, a maximalis dózis 2x7,5mg volt.

 

Az ADOPT eredményei

 

Az ADOPT eredményeit 2006 decemberben az IDF (International Diabetes Federation) kongresszusán Cape Town-ban hatalmas érdeklődés mellett hirdették ki.

Gyógyszermellékhatás vagy a beleegyezés visszavonása miatt történő kiválások után a rosiglitazon csoportban 917, a metformin csoportban 903 a glibenclamid csoportban 807 beteg fejezte be a vizsgálatot. A gyógyszerek maximális dózisát a rosiglitazon csoportban 99,3%, a metformin csoportban 98,6%, a glibenclamid csoportban a vizsgálatban bentmaradtak 99%-a szedte.

 

A monoterápia elégtelensége – elsődleges végpont – a rosiglitazon csoportban

 

143  (2,9/100betegév), a metformin csoportban 207 (4,3/100 betegév), a glibenclamid csoportban 311 (7,5/100betegév) betegnél alakult ki. A Kaplan–Meier-féle ötéves kumulatív incidencia 15% a rosiglitasone, 21% a metformin és 34% a glibenclamid csoportban, ami másként azt is jelenti, hogy a rosiglitason (Avandia) 5 éves távlatban a 2DM-ben szenvedő betegeknél a monoterápia kudarca kialakulásának relatív kockázatát a metforminhoz képest 32%-kal, a glibenclamidhoz képest 63%-kal csökkentette.

 

A rostglitazon és a metformin

 

Alcsoport analízis azt mutatta, hogy a rosiglitazon a metforminnal szemben különösen idősebb (>50év) és nagyobb haskörfogattal (>110cm) rendelkező egyénekben volt markánsan előnyösebb. A glibenclamiddal szemben a rosiglitazon minden alcsoportban előnyösebbnek mutatkozott.

 

7,8 mmol6l vércukor érték

 

Ha a monoterápia elégtelenségének kritériumát egy alacsonyabb – másodlagos végpontként értékelt – vércukorétéknél (7,8mmol/l) húzták meg, a relatív kockázatcsökkenés a rosiglitazont szedőknél a metforminhoz képest 34%, a glibenclamidhoz képest 62% volt.

A HbA1c-re is vizsgált betegeknél a vizsgálat negyedik évében a <7,0% HbA1c érték a rosiglitazon csoportban 40%-ban a metformin csoportban 36% ban, a glibenclamid ágon 26%-ban forult elő, viszont a  >7% HbA1c érték eléréséhez a rosiglitazon ágon 60 hónap, a metformin ágon 45 hónap, a glibenclamid ágon 33 hónap volt szükséges. Ez azt jelenti, hogy ezen paraméter vizsgálata során is az eredményes monoterápiát a rosiglitazon tartotta fenn legtovább, a legkevésbé hatékony szer a glibenclamid volt.

 

A Homa modell

 

A Homa modell (homeosztázis modell) értékelés alapján derült ki, hogy az elsődleges végpontban elért kedvező eredmény – a leghosszabban fenntartható hatékony monoterápia – a rosiglitazon mindkét fő hatásának (az inzulin érzékenység javítása, a beta sejt funkció megőrzése) köszönhető.

 

/A HOMA  (homeosztázismodell értékelés) alapján értékelték az inzulin érzékenység javulását és a béta sejteket megóvó képességet.

 

Az inzulinérzékenység változása

 

Az inzulinérzékenység a glibenclamid ágon nem változott, a rosiglitason ágon a vizsgálati első hat hónapban javult. A vizsgálat végére a rosiglitason ágon szignifikánsan javulást mutatott.

 

A béta sejt funkció látványosan javult a glibenclamid ágon a vizsgálat első félévében, a másik két gyógyszernél a mérsékeltebb (HOMA értékkel mérve) emelkedési csúcs az első év végére esett, majd mindhárom csoportban csökkenni kezdett. Legkifejezettebben a glibenclamid ágon (6,1%), mérsékeltebben a metformin ágon(3,1%) és legkisebb csökkenés a rosiglitason ágon (2,0%) volt./

 

Nemkívánatos események a vizsgálat során:

 

A halálozás azonos módon alakult mindhárom csoportban.

 

A jelentett CV esemény  a rosiglitazone csoportban  62 volt, ebből 22 (az összes beteg 1,5%-a) pangásos szívelégtelenség, ebből súlyosnak ítélt 12, a metformin csoportban 58 ból 19 (1,3%), súlyosnak ítélt 12 és a glibenclamid csoportban 41, ebből 9 (0,6%), súlyosnak ítélt 3. Független kardiológus azonban csak 9–8 és 4 beteget azonosított a fenti csoportokban. A glibeclamid ágon statisztikailag értékelhető kevesebb CV esemény fordult elő, de kardiológusok által véleményezett szívelégtelenség szempontjából a három ág értékelhetően nem különbözött.

 

A rosiglitazon csoportban szignifikánsan alacsonyabb haematokrit értéket, magasabb LDL choleszterint mértek és többen szedtek statint.

 

Mellékhatások a vizsgálat alatt:

 

 A rosiglitazon csoportban az oedema előfordulás, a vízvisszatartás volt a leggyakoribb, a metformin csoportban a gastrointestinális tünetek, a glibenclamid csoportban a hypoglykaemia. Ezek a mellékhatások ismertek és a vizsgálattól függetlenül jól dokumentáltak.

 

Nem magyarázott azonban a rosiglitazon csoportban a nők körében jelentkezett gyakoribb csonttörés, amelyek főleg nem az ismert típusos helyeken is keletkeztek.

 

Megjegyzések a vizsgálattal kapcsolatban:

 

A vizsgálat adatai a három leggyakrabban alkalmazott orális antidiabetikum anyagcserehatásának tartósságát, a  kezelés kockázatát dokumentálják egymással szemben történt összehasonlításban. A 2 DM elsőként választott monoterápiájában a rosiglitason hatékonysága meggyőzőnek látszik a betegség progressziójának lassításában. Ebben a folyamatban a rosiglitason ismert hatásai szerepet játszanak, de a beta sejt funkciót megvédő hatása a vizsgálat alapján dokumentálható. A tanulmány értékét korlátozza, de alapjaiban nem gyengíti a bevonáshoz képest jelentős számú beteg kiesése.

 

A vizsgálat természetesen már az időtartamánál fogva sem adhatott választ, de a klinikust igazán az a kérdés foglalkoztatja az eredmények láttán, hogy a rosiglitason és a metformin között anyagcsere hatásban mutatkozó statisztikai különbség vajon jelent-e klinikai előnyt a betegség prognózisa, illetve a szövődmények kialakulása szempontjából.

 

 Bár az ADA és az EASD szakmai irányelve szerint a 2DM ben az elsőnek választandó orális antidiabetikum a metformin, az ADOPT vizsgálat eredményei arra hívják fel a figyelmet, hogy a roziglitasont a 2DM korai fázisában lehet a legnagyobb anyagcsere haszon reményében alkalmazni. A rosiglitasone terápiás helye valószínűleg újragondolást igényel az ADOPT eredményei alapján, de bizonyosan nem a gyakorlatban jelenleg elterjedt „inzulin előtti utolsó kombináció” a megfelelő megfontolás. Az új szakmai állásfoglalásig is a már létező második lépcsős, metforminnal történő kombinációs kezelésnek is nagyobb szerep juthat. Figyelembe kell azoban venni a terápiás megfontolásokban szinte minden gyógyszernél ismert tényezőket: hatás, mellékhatás, kockázat, költség, tolerálhatóság együttesét is.

 

Forrás: medlist.com

Hirdetés
Hirdetés

További cikkeink – kattintson a részletekért!

Cukorbetegség külső jelei

A cukorbetegség szemmel látható, külső jelei

A 2-es típusú cukorbetegség a kezdeti, gyógyszeres stádiumában még visszafordítható betegség, így fontos tudni, melyek a szemmel látható, külső jelei.

Desszert cukorbetegknek

Ínyenc desszert cukorbetegeknek!

A cukorbetegek egy életre elfelejthetik a cukros édességeket, viszont vannak nagyon finom desszertek, amiket nyugodtan fogyaszthatnak ők is! Íme egy példa!

Tetszik a megújult, mobilon is elérhető honlap design?

Sajtgombóc

Sajtgombóc

  Elkészítése:   A  zsemlemorzsát elkeverem a reszelt sajttal, a tojások sárgájával és a fűszerekkel. Amikor szépen összeállt, nedves kézzel diónyi gombócokat készítek, a tojások fehérjét felverem, megforgatom benne a gombócokat, utána a lisztben, és a...

Vesekövet okoz az elhízás

Vesekövet okozhat az elhízás

A szinte járványszerű elhízás az egészségügy egyik legnagyobb kihívása, és gyakorlatilag az utolsó órákban járunk, amíg tehetünk valamit a jelenség ellen...

injekció,testsúlycsökkentés

Testsúlycsökkentő injekciós készítmény forgalmazását engedélyezte az FDA

Egyre szélesebb körben alkalmazzák az inkretinhormon GLP-1 analóg vércukorcsökkentő injekciós készítményeket a 2-es típusú cukorbetegek kezelésében. Ezek egyike a naponta egyszer adagolandó liraglutid. Most más néven és kissé eltérő adagolásban ugyanezt a hatóanyagot...

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőkézből értesülhessen a ...

Sokaknak kellemetlen a tű, ezért nem mérik túl gyakran a vércukorszintjüket, ami veszélyes is lehet. Az új eszköz viszont fájdalommentes

Az inzulin injekciót tetoválás válthatja fel

Az inzulinos tű használatát senki nem szereti, viszont elengedhetetlen a cukorbetegek számára. Sokaknak kellemetlen a tű, ezért nem mérik túl gyakran a vércukorszintjüket, ami veszélyes is lehet. Az új eszköz viszont fájdalommentes, kitűnő helyettesítője lehet az inzulinos tűnek....

Cukorbevitel következményei

A cukorbevitel 6 súlyos következménye

A cukor rengeteg élelmiszerben megtalálható! Képes élvezhetőbbé, finomabbá tenni az adott étel ízét. De a cukorbevitelnek bizony súlyos következményei vannak!

Hirdetés
Egy 88 éves nő táncával megszégyeníti a fiatalokat!

Egy 88 éves nő táncával megszégyeníti a fiatalokat!

Jean Veloz már 88 éves elmúlt, de még mindig fiatalokat megszégyenítő módon táncol! Már az 1940-es években Hollywood-i fimekben táncolt, és a zene és tánc iránti szeretete ilyen hihetetlenül jó formában tartja őt! Jegyezzük meg jól ezt a videót, mert így, azaz boldogan és...

Kedves Béla! Az éhomi magasabb vércukorszint nem szokatlan jelenség a II-es típusú cukorbetegeknél. Reggelig mivel legalább 10...

Hibás hatóanyag tartalmuk miatt bevonták ezt a 27 gyógyszert

Kivonták a forgalomból ezeket a gyógyszereket hibás hatóanyag tartalmuk miatt!

FIGYELMEZTETÉS! Ha te is vettél ilyen gyógyszert, azonnal hagyd abba, hibás hatóanyag miatt mindet bevonták! 27 gyógyszer, melyeket te se szedd tovább!  

Hirdetés
Máj betegségének tünetei

Tünetek, amik azt jelzik, baj lesz a májaddal!

Ha valaki májproblémával küzd, csak később derül ki a dolog, lehetséges, hogy csak akkor, amikor már nagy a baj. Íme 5 tünet, amiből időben felismerheted a betegséget!

Vincefiné Simon Tímea dietetikus

Vincefiné Simon Tímea dietetikus

Telefon: 06-30-529-92-77
Email: dietetikus@hungarocenter.com
Weblap: www.dietetikus.fw.hu/

Babhéj tea a cukorbetegségre, magas vérnyomásra

Magas vérnyomásra vagy cukorbetegségre is jó a babhéj tea!

Az alábbiakban egy egyszerű, de igencsak hatásos tea receptje található. A babhéj-tea azoknak ajánlott, akik cukorbetegséggel vagy magas vérnyomással küzdenek.

Cukor helyettesítése lekvárokban

Cukor helyettesítése lekvárokban, dzsemekben, befőttekben

A lekvárok eleve magas szénhidrát tartalommal rendelkeznek. Megmutatjuk hogyan csinálj alacsonyabb CH tartalommal lekvárt és mivel helyettesítsd a cukrot!


IRATKOZZ FEL A HÍRLEVELÜNKRE!X
Érdekelnek a legfrisebb iparági hírek, legújabb blogbejegyzéseink?


A 'FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE' gomb megnyomásával hozzájárulást adsz a hírlevelek fogadásához és elfogadod az Adatvédelmi Szabályzatunkat.